tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Nước Mít lần đầu tiên có Chủ tịch nước gốc Cây...  [đối thoại]

 

Nghe tin:

“Nước Đức lần đầu tiên có Bộ trưởng gốc Việt”

Thị Sương tui rất vui và rất hãnh diện vì được thơm lây.

Tuy vậy, thiển nghĩ của Thị Sương tui là tất nhiên Hà Nội sẽ không chào thua Bá Linh, và sớm muộn gì rồi thì “nước ta” cũng sẽ có “vài trăm nghìn ngài bộ trưởng/cán bộ gốc Tàu” - nếu hiện nay chưa có.

Và, Chúa Bụt ơi, nếu được may mắn hơn nữa (nhờ có Bác Lê Nin và Bác Mao Trạch, ơn trên phò/ủng hộ) thì nòi giống Tiên Long Giao Chỉ sẽ chóng có một đấng Chủ tịch nước gốc... Đại Hán chính hiệu con rồng đỏ Bắc Kinh, báo chí truyền thông quốc nội-quốc ngoại-quốc tế nay mai sẽ loan một cái tin “giựt điện... tử / giựt tiền... đô” hơn:

“Nước Mít lần đầu tiên có Chủ tịch nước gốc Cây... khựa”

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018