tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Gương sáng  [đối thoại]

 

Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời.
TNHK

 

Áo gấm không màng chữ lợi danh

Cớ chi danh lợi cứ bu quanh?

Coi hình ngó ảnh mà chạnh nghĩ

Thơ thẩn hay là chuyện... đá banh?

 
Nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương
tại buổi ra mắt cuốn sách về bà.
Ảnh: Nguyễn Tý (evan.vnexpress.net)
 

Có ông nhạc sĩ ở Paris

Chân lỏng xe lăn cũng thẳng về!

Ngâm nga ca tụng hiền thi sĩ

Thơ nhạc đoàn viên sướng... tái tê?

 
Trần Văn Khê ngâm thơ tặng “hiền muội”
Ảnh: Đoàn Dũng (diendan.songhuong.com.vn)
 

Ôm đít bồ câu sẽ sống lâu

Hơn thơ mở miệng loạn xà mâu?

Thơ ngâm giấm lệ là dưa chữ

Áo gấm ngâm thơ ờ... diễm xưa?

 
Cuốn sách mới ra mắt về Tôn Nữ Hỷ Khương
(evan.vnexpress.net)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018