tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Lại... giả cầy!  [đối thoại]

 

 
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
chúc mừng ông André Menras
nhập quốc tịch Việt Nam.
Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

 

Mèn đét ơi.

 

Lại thêm một món nhậu lai rai

cho cái quán bia ôm Ba Đình:

gà tây (già) giả cầy ta (sồn sồn).

 

Gà rừng Phú Lang Sa tuy dai nhách

nhưng vì hiếm quí nên chỉ dành riêng

cho các đấng đồng chí có nanh chồn.

 

Chén hung nhé, bợm!

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018