tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Giao hưởng chiều  [chuyên đề  10 NĂM TIỀN VỆ]
 
Có gì
ngoài khung cửa ấy
bức tường chắn lối mòn như tất cả những bức tường
trên đời
chiếc cửa sổ kéo rèm vàng nhạt, khung cửa cao quá đầu người
mờ đục
có gì
ngoài khung cửa
cây con đã đâm lên từ sau ô kính
gió đưa chút ái tình lãng nhách của đám phấn thụ tạo quăng vào khung sắt
buổi chiều dậy hơi men thẫn thờ ngắm vài chiếc lá mọc
thảng thốt
 
có gì
trong khung cửa
tiếng thở đều đặn có khi ngắt hụt
sau bức tường là nỗi hoài thai mãnh liệt
chiếc palette chỏng chơ góc nhà
những vệt màu chồng chéo
có gì
những ngón dài kéo tuột quá khứ một khoảng thở của nhịp tim nâng tầm gấp hai lần thực tại
vị mặn gió mùa từ biển ập lên khứu giác
tê cóng
có gì
sau buổi chiều dặt dìu men rượu
tiếng nước lên xuống đều đặn ngày hai buổi
góc chợ quen
dẫn ánh nhìn xuống bờ ngực nẩy
bờ kênh tràn nhịp triều cường
 
có gì thay đổi sau ô kính đục
chỉ là nốt thăng tưởng tượng trong dàn giao hưởng chiều
tạm biệt Strauss*
 
11.2012
 
_______
* Richard Georg Strauss (1864-1949), nhà soạn nhạc cổ điển người Đức.
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014