tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Cái chớp mắt  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Nàng bảo: “Anh đến với em đi.”

Tôi đáp: “Anh bận công việc quá, để ngày mai nhé.”

Ngay sau đó tóc nàng bắt đầu ngả bạc, mặt mũi đầy nếp nhăn, tay chân dần run rẩy, răng rụng từng chiếc, mắt mờ đục đi rồi lặng lẽ qua đời. Tôi không hề hay biết, vẫn cứ nghĩ đến ngày mai.

Tối đó người ta làm đám tang cho nàng trong lặng lẽ. Tôi vẫn không hề hay biết. Tôi mải làm việc và cứ nghĩ sẽ gặp nàng vào ngày mai.

Chiều hôm sau, tôi đến tìm nàng. Mồ đã xanh cỏ. Không bao giờ ta có thể biết ngày mai là cả một kiếp người.

 

Sài Gòn, ngày 4/6/2017
 

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018