tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
 
tác phẩm của  LÊ VĂN TÀI
 

12.12.2013
lê văn tài. kẻ vác thơ -  Chim Hải
[CHUYÊN ĐỀ LÊ VĂN TÀI] ... là kẻ sát nhân tự treo ngược mình trên giàn lửa dục / lão chăn chữ lão vẽ thơ / lão ném chữ lên màu quăng màu vô chữ / lão hung tợn liệng ý tưởng vào triều đại thi phú / gãi vào cơn ngứa thơ / phá vỡ định kiến / tháo tung xiềng xích...

17.07.2013
gửi lê văn tài -  Tạ Duy Bình
[CHUYÊN ĐỀ LÊ VĂN TÀI] ... bước sang tuổi bảy mươi / viết như là không viết / vẽ như là không vẽ / trần truồng múa với trăng...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018