tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Nhuận bút  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Nhuận bút báo xuân rất cao. Có tờ trả bạc triệu cho mỗi bài thơ. Có những nhà thơ lớn đếm số chữ trong bài ăn tiền. Họ bắt đầu làm thơ xuân và gởi đi từ đầu mùa thu cho kịp thời vụ. Đăng trúng vài bài là lên xe lên pháo, tệ lắm cũng thong dong dăm tháng nửa năm.

Anh bị bắt khi mang bản thảo thơ người bạn già ở Hà Nội vào Nam. Nhuận bút của anh 24 tháng.

 

Cùng một tác giả:

"Bóng chó"

"Móng"

"Đêm mặt trời mọc"

"Boong!"


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018