tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Xoá  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Một ngày nào đó tôi sẽ xoá sạch tên mình khỏi trí nhớ của chính mình.

Đó là cách dễ chịu nhất để biến mất khỏi thế gian, mà không làm phiền tới ai.

 

28/10/2010

 

 
 
 
--------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018