tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Vẻ đẹp của sự cô đơn  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]
(Trần Tuệ Minh dịch)

 

Cô đơn là một trạng thái tự nhiên, Khứa Lão Số Một nói, tôi tin sự cô đơn vượt qua phận mệnh con người, khi đang ở giữa bạn bè mà chúng ta cảm thấy cô đơn thì chẳng qua đó là một tiên cảm về tương lai cô đơn của mình hay là một dư vị của cô đơn trong quá khứ mình.

Đúng thế, Khứa Lão Số Hai đáp, và tôi muốn thêm rằng, ngoại trừ sự cô đơn, mọi thứ trên đời đều nằm trong hai dấu ngoặc đơn, như một chút hoang mang thoáng qua, bởi thế sự cô đơn là sự ổn cố.

Tôi còn muốn khai triển thêm, Khứa Lão Số Một nói, địa ngục là một cơn ác mộng thiếu sự cô đơn, thiếu sự tĩnh lặng, thiếu sự nhất quán, bởi thế sự cô đơn là giấc mộng của chúng ta về cõi thiên đường.

Vâng, Khứa Lão Số Hai kết luận, khoảng cách quá xa hay quá gần đều là sự cô đơn, đó là vẻ đẹp của sự cô đơn, và đó là lý do tại sao cô đơn là một trạng thái tự nhiên.

 

Nguyên tác: "The beauty of loneliness", trong tập san TriQuarterly (Fall 1995, No.94), trang 98.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018