tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Buổi sáng  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Sáng mai, họ sẽ đem đầu tôi ra chém.

Nhưng tôi không biết cái đầu nào sẽ rớt.

Thật vậy, ở đất nước tôi. Có hàng chục triệu cái đầu đã rớt. Nhưng họ vẫn sống, vẫn có thể đi lại, vẫn có thể chào tôi buổi sáng đẹp quá.

Và sáng nay hai người trong số đó đã tới gặp tôi. Họ nói họ rất khoan hồng. Tôi có thể sống, nếu tôi cung cấp cho họ cái đầu.

 

 

 

 
---------------
 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018