tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
(N)ép  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]
 
trong bóng tối thì thầm
tôimơnmananhmơnmantôimơnmananh
tìm men tình nhân
tìm nguồn nhiệt hứng.
này thẳm sâu hốc mắt
này hôi hổi viền môi
này đôi nụ hoa cau anh chưa 1 lời bung nở.
 
bóng tối tràn êm mượt
ngăn tôi đọc những sóng sánh tuyệt vời trên gương mặt anh
nhưng không giấu nổi mỗi rung động thầm kín ẩn mong manh dưới chiếc quần sịp.
chúng ta (n)ép vào nhau
như 2 con ễnh ương mùa động cỡn.
anh gắn chiếc vòi tử/sinh vào tôi
hứa hẹn 1 nơi an nhiên.
 
thật cao vút. thật nhẹ nhàng.
ngồng cu anh là chiếc đòn bẩy
nâng tôi lên.
               nâng tôi lên
                                  và bay.
Sydney, 25.01.04
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018