tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
lê văn tài. kẻ vác thơ  [chuyên đề  LÊ VĂN TÀI]
 
lũ tôi, a bunch of friends
quyết định liệm lão cùng với chữ vào ngày 14/12/2013
tang lễ diễn ra tại fairfield city museum & gallery
lão không trần truồng như khi nằm đọc thơ nguyễn tôn hiệt
mặc lũ chữ diễn hành qua chập chùng hốc hang rừng rậm
không như lúc gập người trước ống kính lê phong
khô đét khoe nhục thể
không gật gù lắc lư không ôm đầu vật vã không giằng xé nội tâm không cồn cào khát vọng không cuồng rượu hí lời ...
đường bệ trong màu tang chế
dõng dạc điếu văn
tôi có biết mẹ gì đâu [*]
tôi, (lê văn) tè, vì thế tôi hiện hữu [**]
 
là kẻ sát nhân tự treo ngược mình trên giàn lửa dục
lão chăn chữ lão vẽ thơ
lão ném chữ lên màu quăng màu vô chữ
lão hung tợn liệng ý tưởng vào triều đại thi phú
gãi vào cơn ngứa thơ
phá vỡ định kiến
tháo tung xiềng xích
khước từ mọi chủ nghĩa
bửa ngang câu thơ
nện xuống nền chuyên chế
chạm mạch tự do
là tên trật bậy
là đứa dâm chữ
là gã rượu lưu tình cuồng chờ cội thơ bật rễ
chết một ngày cuối năm
xin hãy giảo nghiệm tử thi tôi: mọi hoài nghi và thực chứng sẽ hiện bày [***]
 
(07/12/2013)
 
_________________________

[*]lời của Lê Văn Tài

[**]Hoài niệm mùi văn rắc phấn” (thơ Lê Văn Tài)

[***]Xin hãy giảo nghiệm tử thi tôi” (thơ Lê Văn Tài)

 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018