tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 16]  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

 

SỰ KIỆN ÂM ĐẠO

 

Tại một số địa phương, những người Phi châu dường như đã lặng lẽ kết thúc truyền thống cắt xẻo bộ phận sinh dục. Tại Guinea, chẳng hạn, Aja Tounkara Diallo Fatimata, "thiết cát nhân" đầu lĩnh ở thủ đô Conakry, là nhân vật vẫn thường bị nhiếc móc bởi những nhóm người Tây phương vận động nhân quyền. Cách đây vài năm, bà đã thú nhận rằng bà đã chưa bao giờ thật sự cắt xẻo ai cả. "Tôi chỉ bóp mạnh vào âm hạch của họ một cái khiến cho họ gào lên," bà nói, "và băng nó lại thật chặt để họ bước đi loạng choạng như thể họ đang bị đau đớn."

 

-- theo Trung Tâm Luật Pháp và Chính Sách về Sinh Sản (Center for Reproductive Law and Policy)

 

[còn tiếp]

 

Nguyên tác: Eve Ensler, The Vagina Monologues
(New York: Villard Books, 2001 [Revised edition]).

 

-----------------------------------------

Đã đăng:

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 15]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 14]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 13]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 12]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 11]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 10]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 9]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 8]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 7]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 6]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 5]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 4]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 3]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 2]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 1]

Những cuộc độc thoại của âm đạo: Dẫn nhập - Eve Ensler

Những cuộc độc thoại của âm đạo: Lời mở đầu - Gloria Steinem.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018