tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 19]  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

 

TÔI HỎI MỘT BÉ GÁI SÁU TUỔI:

 

 

"Nếu cái âm hộ của cháu mặc y phục, nó sẽ chọn thứ gì?"

 

"Nó mang giày thể thao màu đỏ và đội một cái mũ lưỡi trai xoay về phía sau."

 

"Nếu nó biết nói, nó sẽ nói gì?"

 

"Nó sẽ nói những chữ bắt đầu bằng 'V' và 'T' -- ví dụ như 'vĩ cầm' và 'thần rùa'.*

 

"Cái âm hộ của cháu làm cháu nhớ đến điều gì?"

 

"Một trái đào sẫm màu xinh đẹp. Hay một viên kim cương cháu tìm thấy ở một kho báu và nó thuộc về cháu."

 

"Cái âm hộ của cháu có gì đặc biệt?"

 

"Nó có một bộ óc rất thông minh ở nơi nào đó sâu bên trong nó, cháu biết."

 

"Cái âm hộ của cháu có mùi gì?"

 

"Mùi bông tuyết."

 

[còn tiếp]

 

Nguyên tác: Eve Ensler, The Vagina Monologues
(New York: Villard Books, 2001 [Revised edition]).

 

-----------------------------------------

Ghi chú của dịch giả:

* Trong nguyên tác Anh văn, hai chữ bắt đầu bằng ‘V’ và ‘T’ là ‘violin’ và ‘turtle’. May mắn thay, trong Việt ngữ chúng ta có chữ ‘vĩ cầm’ cho ‘violin’. Và để có chữ bắt đầu bằng ‘T’, mà lại có nghĩa là ‘turtle’, tôi dùng chữ ‘thần rùa’ (vì nếu dịch thẳng là ‘rùa’, chúng ta không còn giữ được mẫu tự ‘T’ ở đầu chữ nữa.)

-----------------------------------------

Đã đăng:

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 18]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 17]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 16]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 15]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 14]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 13]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 12]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 11]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 10]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 9]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 8]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 7]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 6]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 5]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 4]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 3]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 2]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 1]

Những cuộc độc thoại của âm đạo: Dẫn nhập - Eve Ensler

Những cuộc độc thoại của âm đạo: Lời mở đầu - Gloria Steinem.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018