tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Năm truyện cực ngắn [III: "Rồi mai phòng triển lãm sẽ bị đóng cửa*"]  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Không, hôm nay.

Vì sao?

Vì nghệ thuật này không phù hợp cho sự thưởng ngoạn của quần chúng.

Thế nào là phù hợp, thế nào là không phù hợp ạ? Và tiêu chuẩn nào? Và ai thẩm định?

Chúng tôi! Theo tiêu chuẩn, định hướng của chúng tôi!

Thế quần chúng là súc vật, cho gì ăn nấy?

Những họa tiết sau cùng soi vào đôi mắt là một cánh đồng lúa vàng, bầu trời xanh cao, và những con bò có gương mặt hiền triết đang cày ải.

 

-------------------------

* một câu thơ rất xưa

 

27/5/04

 

[còn 2 truyện nữa]

Đã đăng:

Năm truyện cực ngắn [I: "Mười ngàn năm trước ở King Fox"]

Năm truyện cực ngắn [II: "Lời chào của Beijjek"]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018