tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Năm truyện cực ngắn [V: "Vấn đề của hôm nay"]  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Chúng tôi muốn nói! Chúng tôi cần được nói lên những quan điểm nghệ thuật của mình, những vấn đề của mình. Các ngài có thể không công nhận những quan điểm, những vấn đề này đúng, nhưng các ngài không có quyền ngăn cản chúng tôi, các ngài không có quyền từ chối sự hiện diện của chúng tôi. Chúng tôi cần có sự đối xử bình đẳng dưới ánh mặt trời của thánh Ajjeags lòng lành như mọi người khác.

Bọn mày không được nói, bọn mày là hư hoại, là cặn bã! Bọn mày bị nguyền rủa và tồn tại ngoài luồng ánh sáng chói ngời của thượng đế! Bọn mày rắp ranh đi ngược lại quyền lợi của thánh Ajjeags, bọn mày phỉ báng truyền thống và đạo lý đất nước, bọn mày đốt đền thánh, bọn mày…

Không, đó là không phải là đền thánh, chúng là những căn chòi ổ chuột hôi hám và mục nát cần được dẹp bỏ. Chúng tôi phải được nói…

Chúng mày có biết từ rốn đo lên một gang là đồi trụy và đo xuống một gang là sa đọa và đo ra ngoài cũng một gang là phản lại đức lý làm người hay không?

Không thể ngăn chặn được sự điên rồ của bọn mày nữa rồi. Thôi được, bọn mày nói đi!

Chúng tôi nói rằng… chúng tôi nói rằng…. Vâng, thế này nhé, vấn đề của chúng ta hôm nay là…là… không có vấn đề gì cả! Các ngài đã hiểu chưa?

Hiểu rồi, giải tán!

Vâng, giải tán!

Ai về chòi (hoặc đền) nấy. Thỏa mãn. Lần đầu trong đời chúng tôi hành xử và được đối xử như một con người. Người ta không cản chúng tôi nói, và chúng tôi đã nói được vấn đề bức xúc cấp thiết của mình. Chúng tôi đã qua sông, vấn đề còn lại là không có vấn đề gì cả!

 

27/5/04

 

[hết]

Đã đăng:

Năm truyện cực ngắn [I: "Mười ngàn năm trước ở King Fox"]

Năm truyện cực ngắn [II: "Lời chào của Beijjek"]

Năm truyện cực ngắn [III: "Rồi mai phòng triển lãm sẽ bị đóng cửa"]

Năm truyện cực ngắn [IV: "Con gà Grey Mount"]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018