tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Yêu  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]
Gửi hai nhà Cao, Hoàng và các bạn tôi

 

Người ta phân loại yêu thành năm kiểu: 1. Yêu vì mình. 2.Yêu vì người. 3. Yêu cho mình. 4. Yêu cho người. 5. Yêu vì mình và vì người và cho mình và cho mgười. Tôi mới tìm ra kiểu thứ sáu: yêu để thi đấu.

Khi thấy loài ruồi nhặng sinh sản với một tốc độ thần kỳ, tôi vội vã lao vào tình yêu rồi miệt mài, hăng say tìm cách qua mặt chúng. Khốn thay, khi tôi chưa đạt được ngay cả một phần trăm dân số của chúng, chúng đã chết hết, để lại tôi hụt hẫng với trận đấu dở dang. Tôi cay đắng chấp nhận số phận kẻ thua cuộc.

Khi thấy đôi ngỗng quấn quít nhau không rời (nghe nói đến lúc chết chúng vẫn không chia rẽ), tôi hăm hở tuyên thệ khăng khít mãi mãi. Nhưng rủi thay, đôi ngỗng chưa chết mà Người đã bỏ tôi lạc loài, lơi bơi với cuộc đua còn quá dài mới đến đích. Tôi lủi thủi lên đường trở về, lưng mang tấm bảng rõ to “Kẻ thua cuộc”.

Khi thấy loài bọ ngựa cắt đầu tình nhân sau mỗi lần ân ái, tôi hớn hở đi sắm dao kiếm giắt đầy người. Nhưng tiếc thay, dụng cụ hành quyết đeo đầy mà người tình vẫn chưa tìm thấy. Đến khi dao kiếm rỉ sét, tôi tiếc rẻ vứt đi và ngậm đắng chào thua giống sâu bọ lố bịch ấy.

Và cho đến một triệu năm nữa, tôi vẫn hoài chạy theo những cuộc đua nhân danh Tình Yêu để rồi thất vọng nhận ra mình mãi mãi là kẻ thua cuộc.

 

Adelaide 9/9/2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018