tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Đồng dao: Vũ trụ tụt quần  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]
 
Anh tụt quần anh
Em tụt quần em
Ta tụt quần nhau
Nào kể trước sau
... ôi đau
 
Giời tụt quần đất
Đất tụt quần giời
Tam Tài ngời ngời
Phô phang hòa điệu
... cứ liệu
 
Trăng văng vào sao
Sao vọi trời cao
Vắt vẻo bờ ao
Trời đêm khép háng
... quá đáng
 
Mây quấn vào gió
Gió kẹp vào mây
Trần gian nơi đây
Tiêu dao vơi đầy
... mặt dầy
 
Quá mù sang mưa
Mưa bay sương mờ
Bến bờ vô định
Giời là cái đinh
... tình tinh
 
Đêm đuổi hoàng hôn
Giời rúc vào lồn
Bình minh ló dạng
Giời lại khệnh khạng
... bạch tạng
 
Đêm hãm hiếp ngày
Ngày hãm hiếp đêm
Một bớt một thêm
Một dài một ngắn
... thôi phắn
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018