tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Nhà tù  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Chàng trườn lên người nàng. Nàng dạng hai chân ra. Chàng lọt vào bên trong. Và ở đó mãi.

Chàng biết đến cuối đời, chàng cũng không bao giờ thoát ra được khỏi cái ngục tù ngọt ngào giữa hai đùi nàng.

Và cái khách sạn khuất vắng mà hai người đã ghé lại một buổi chiều đầu năm oi ả.

Không bao giờ.

 

2/1/2007

 

----------------------

Cùng một tác giả:

... Chỉ có em, một mình em thôi, là biết những gì anh viết ở đây đều là sự thực... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018