tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Bí mật quốc gia  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Công dân Nguyễn Văn A bị bắt.

Hành vi phạm tội: Tự ý tìm hiểu số lượng bằng giả của các cấp lãnh đạo chính quyền.

Tội danh: Làm gián điệp và tiết lộ bí mật quốc gia.

Thời hạn tạm giam:..........

 

(8.2.2007)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018