tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Đố thơ được thưởng phong bì  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Ngày Thơ Việt Nam lần V được tổ chức tại Văn Miếu Hà Nội hôm mồng 3 tháng 3 năm 2007. Nhân dịp này bác Lựu và cô Thư xin/mượn góc sân để giúp/dạy các cháu/em hiểu rõ thêm nền văn học nước nhà đã/đang được “phát triển hoành tráng và hoàn chỉnh” đến đâu.

 

Bác Lựu: “Ai là tác giả bài thơ ‘Quê Hương’?”

Các cháu: “Dạ thưa, Giang Nam ạ.”

Bác Lựu: “ Giang Nam là ai?”

Các cháu: “Dạ, là bút hiệu của Nguyễn Bá Chung ạ.”

Bác Lựu: “Nguyễn Bá Chung là ai?”

Các cháu: “Dạ, là tác giả của bài thơ ‘Quê Hương’ ạ.”

Bác Lựu: “Giỏi!”

 

------------------

 

Cô Thư: “Thanh Tâm Tuyền là ai?”

Các em: “Dạ, là nhà thơ ngụy của Sài Gòn trước 1975 ạ.”

Cô Thư: “Tại sao sau ngày đất nước giải phóng Thanh Tâm Tuyền không làm thơ được nữa?”

Các em: “Dạ, bởi vì Thanh Tâm Tuyền trốn học tập cải tạo ạ.”

Cô Thư: “Giỏi!”

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018