tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Nhớ (bài số 2)  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]
 
Nằm nghiêng bên trái: nhớ em
Nằm nghiêng bên phải: nhớ em
Nằm ngửa: nhớ em
Nằm sấp: nhớ em
 
Em ở hai bên nheo mắt, cười
Em nằm ở dưới dạng chân, cười
Em nằm ở trên hẩy xuống, cười
 
Em ở khắp mọi nơi
 
Nhắm mắt cũng thấy
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018