tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Tốt lắm!  [chuyên đề  VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA]
 
Tặng Mayakovsky
 
Các đồng chí
đừng nhắc làm gì
chuyện Polpot, Ieng Sary
đừng nhắc chuyện đã qua
như Hoàng Sa
nay đã về với đất mẹ Trung Hoa.
 
Những chiến sĩ
hi sinh ở biên giới, hay Kampuchia
thuộc thế kỷ
trước kia
chúng ta cùng tưởng niệm
trong im lặng
mà vẫn sâu lắng.
 
Còn dân thường này nọ
tôi tin chắc họ
 
Đã lên niết bàn gần hết rồi.
 
Bây giờ ta nói chuyện trước mắt thôi.
 
Mất vài cột mốc biên giới
mà đổi được ổn định lâu dài, mười năm
nước mình bé như que tăm
Trung Quốc thì vĩ đại
đánh nhau với nó ư? Chớ dại!
 
Mất một tí đất ngoại biên
Mà chống được diễn biến hoà bình
Tốt lắm!
 
Trung quốc đã thử nắn gân chúng ta
trong vụ Hoàng Sa
họ giết 58 lính ngụy
lại đến Trường Sa
ta hi sinh thêm 74 chiến sĩ
 
Việt Nam chưa kịp phản ứng gì
họ lại giết thêm 8 ngư dân Thanh Hoá.
 
Có đồng chí
trong Bộ Chính trị
đêm đêm vỗ gối
nước mắt như mưa
sáng dậy tỉnh ra
biết mình không nên mắc bẫy.
 
Các thế lực phản động ngoài nước
đang xúi ta đánh nhau với Trung Quốc
mà ta đánh, thua là cái chắc!
 
Hoà bình quá lâu lắc
Quân lính mỏi mệt
Dân chúng thì ham dzui.
 
Nghĩ tới nghĩ lui
đều là anh em cả.
 
Vì thế mà
họ càng nóng
ta càng lạnh
họ càng đánh
ta càng tránh
Trung Quốc càng tiếp tục xâm lược
Việt Nam càng ra sức thuyết phục.
 
Tương lai thuộc về tình hữu nghị
chứ không thuộc về  sự đánh nhau
các con tôi nay đã ở Mỹ
còn con các đồng chí thì chạy đi đâu?
 
Thôi các đồng chí về nhà nghỉ
 
Để Trung Ương tiếp tục suy nghĩ.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018