tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Biển đã mất  [chuyên đề  VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA]
 
Con đường gập ghềnh
Sông cạn
Cỏ khô
 
Ta đi hết một ngày buồn đượm mùa
Lửa đang đốt ở bên kia sông...
 
Mùa đông này ra đi
Không lấy chồng
 
Biển đã mất rồi
Người cũng đi rồi
Thôi đừng về nữa
 
 
Sao anh không mang em đi thật xa
Sao anh không bảo rằng...
 
Sao anh chỉ bảo rằng:
 
Mùa này ở đây cỏ khô
Sau này em giống mẹ
 
11.12.07
 
Gửi người đi vắng ngày tiễn một nhà thơ chiến tranh và chung nỗi đau Việt Nam mất Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa vào tay nhà cầm quyền Trung Quốc.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018