tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Tránh Mao chẳng xấu mặt nào  [chuyên đề  VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA]
 
Ê ngộ ghê, ôi hài hước!
Im lặng như phim câm Sạc Lô.
Chả thấy đồng chí nào tuyên bố:
Đánh Mao cứu nước!
 
Hay là
Đồng chí ta chờ lúc đi sứ Trung Hoa
Dâng sớ xin mở đại sứ quán Trường Sa
Và lãnh sự quán Hoàng Sa
Để tiện bề trao đổi văn hóa độn đần
Ẩm mốc thực dân
Phở ruồi Ba Đình
Mì chó Bắc Kinh?
 
Hoặc giả
Có đấng đỉnh cao
Trí tuệ nào đó ở Thăng Long Thành đã
Đẻ ra được một khẩu hiệu năm sao:
 
TRÁNH MAO CHẲNG XẤU MẶT NÀO!
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018