tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Khi nào bà muốn — xin hãy đến!  [chuyên đề  VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA]
Ông Lê Dũng năm 2007: «Việt Nam có đầy đủ bằng chứng về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa»
Ông Lê ... năm 2027: «Việt Nam có đầy đủ bằng chứng về chủ quyền đảo Phú Quốc »
Ông Lê ... năm 2047: «Việt Nam có đầy đủ bằng chứng về chủ quyền thành phố Sài Gòn»
v..v...
 
 
lấn ở ải Nam Quan
cướp đất ở Hà Giang
giờ đến biển
vết dao cắt không lành
xanh màu xanh của máu người sốt rét
 
những người lính đã chết ở đây
những ngư dân đã chết ở đây
trời cao đất dày
khắc 16 chữ vàng
hảo hảo
 
cô bé quàng khăn đỏ đang tâm giao
cùng chó sói. Ai chia nhau mồi ngon
dưới gầm bàn
tội ác như lửa trong lò ngùn ngụt
 
nếu chết là lý do để lặng im
lặng im đau đớn
đôi mắt trừng trừng vào trời xanh
sau khi bị ai lẻn vào chen ngang tầm mắt
 
cũng có lúc chúng ta dùng sức mạnh với dân oan
đòi vài mét đất
chúng ta hãy dùng sức mạnh hơn với bọn người cướp đất
đừng dùng nước mắt
quân đội đừng đi buôn trốn thuế máu cửa mình...
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018