tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Sống-vào-những-thời-mỏi-mệt  [chuyên đề  VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA]
 
Quả vậy, thi sỹ, nhiệm vụ của anh chỉ là: sống-vào-những-thời-mỏi-mệt
Thời của những độ chênh kinh hoảng
Độ chênh kinh hoảng của các định nghĩa khác nhau về không gian và lịch sử
Độ chênh kinh hoảng của các cắt nghĩa khác nhau, dẫu chỉ về một ngón tay buông hờ hay về một con dao rọc giấy nhỏ
Độ chênh kinh hoảng trong các nỗ lực của ngôn ngữ, luôn đuối sức, song cũng luôn gắng gượng rướn mình vào hiện thực
Độ chênh kinh hoảng của những thái độ đã mãi mãi mất đi mọi tham chiếu
 
...
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018