tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Thế giới là một chợ  [chuyên đề  VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA]
 
 
 
Chú thích ảnh

Thế giới là một chợ:

 
Nếu đến thăm Al Aqsa, mua một cái Đền Hồi Mái Vàng lưu niệm, thì
Xác suất vật souvenir này Made in China rất là cao
Xác suất sơn dùng cho cái mái vòm vàng chứa nhiều chất chì hơn là quy định và hiểm nguy cho sức khoẻ cũng rất là cao
Xác suất Đông Jerusalem lại được thu hồi về lãnh thổ Palestine thì thấp hơn một tí.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018