tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Hội nghị Ba Đình  [chuyên đề  VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA]
 
Hai hòn đảo quí nhìn đâu thấy
Chỉ thấy lăng Hồ bóng nhuốc nhơ!
 
 
 
Tuổi trẻ Hà Nội xuống đường đòi Trung Quốc
trả lại Hoàng Sa và Trường Sa
 
_____________
 
 
HỘI NGHỊ BA ĐÌNH
 
Có thể hát theo giai điệu bài hùng ca “Hội nghị Diên Hồng”
của cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước
 
 
Toàn quan môi răng
Hoàng-Trường nguy biến
Hận thù đằng đằng
Hai hòn rung chuyển
Vang rền Biển Đông
Ngàn muôn tấn xi măng
Gây oán ngoài khơi!
 
 
Toàn quan nghe chăng
Sơn hà nguy biến
Hận thù đằng đằng
Nên hòa hay chiến
Ba Đình loan tin
Cùng minh chúng báo ân
Hỡi đâu Chí Minh?
 
 
Kìa Thành Hồ tràn lan trên vỉa phố
Ôi Thăng Long sáng tung hoành phơi phới
Phôn hiên ngang chiếu loan truyền bốn phương
Theo gió bay khắp đường vang tiếng réo hờn
Lòng trai rạt rào nhìn hoang đảo yêu quê hương
Giống trai hùng vung cao chí lớn
Giống trai hùng đua sức xuống đường
Ta ra đường lòng mong tâu đến quê hương
Dòng Lạc Hồng xin thề cùng nhau cùng nhau
Đường một ngày lòng sinh viên quan tái
Nơi xa xăm biết bao người đang chờ
 
 
Trông quân Mao tàn phá non sông nhà
Đoạt Hoàng-Trường toan chiếm nhiều nơi khác
Nhìn bao quân Hán lấn xâm tràn đất ta
Ôi non nước nhà rền tiếng sinh viên kêu la
 
 
Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến?
Quyết trốn!
Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến?
Quyết trốn!
Quyết trốn luôn!
Cứu Mác Hồ!
Nối gót quan Tàu gian!
 
Thế Đảng lấy giấy gì để trốn chui?
Đô la!
Thế Đảng lấy giấy gì để trốn chui?
Đô la!
Thề gìn thân
Dâng Đông Hán muôn năm
Hoàng Sa!
Thề khòm lưng
Dâng Trung Quốc muôn năm
Trường Sa!
 
London
17.12.2007
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018