tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Tôi vẫn còn dân tộc  [chuyên đề  VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA]
 
Tôi là một người tôi là đám đông
Thanh Tâm Tuyền
 
Người Do Thái lang thang cả mấy ngàn năm
đã chết ngạt trong các lò thiêu xác
trước khi có được
một mảnh đất nhỏ để làm quê hương
chưa chắc sẽ tồn tại mãi mãi.
 
Tôi đã ngạc nhiên đến thẫn thờ
với thái độ của vài nhà thơ
trong mấy ngày vừa qua
khi viết cho Hoàng Sa và Trường Sa
dẫu biết rằng cái nòi thi sĩ chúng ta
luôn luôn dễ khóc dễ cười
rất nhạy cảm và hay nói bậy nói bạ
nhưng cũng xin quí bạn nên thận trọng
trong những lúc này
trong những giờ phút thiêng liêng này
khi phần lớn chúng ta nội ngoại
nếu không muốn nói là cả nước trong ngoài
đang hy vọng
trong tuyệt vọng.
 
Còn đất còn giữ
còn nước còn gìn
mất đất nước cũ ta sẽ tạo dựng một tổ quốc mới
còn người còn dân
còn dân còn tộc
hết đời cha tới đời con tới đời cháu tới đời đời.
 
Cho nên
dẫu hôm nay chúng ta có bị mất đi
vài hòn đảo nhỏ
ngoài khơi xa
do cái đảng chó má khiếp nhược bán nước
rước voi về dày mả tổ
nhưng với bốn ngàn năm văn hoá
và hơn tám chục triệu dân sống rải rác
đó đây
thì không dễ gì một sớm một chiều ta bị
xoá hẳn tên trên tấm bản đồ thế giới.
 
Bây giờ hơn lúc nào cả
thi nhân nên bớt than van
thi nhân cần thôi nhìn lỗ rốn cá nhân
thực sự vất bỏ tấm áo choàng lãng mạn
dù nó đã được quí bạn nhuộm hoa hoè
cái màu hậu hiện đại
với vài tiếng cặc lồn.
 
Dân tộc Giao Chỉ sẽ còn tồn tại
Mãi mãi với người Việt Nam cuối cùng.
 
23/12/2007
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018