tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Những thiên sứ áo đỏ  [chuyên đề  VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA]
 
Mến tặng các đoàn Vệ Quốc Quân Áo Đỏ
xuống đường bảo vệ Quê Hương.
 
Tôi ngắm lại hình anh
Người thanh niên ái quốc
Anh sinh viên hiền lành
Vung nắm tay vệ quốc
 
Ơi những thiên sứ đỏ
Giữa vòng lính công an
Khẩu hiệu cứ hô to
Tổ quốc không để bán
 
Dậy mà đi các bạn
Hoàng Sa là Việt Nam
Trường Sa là Việt Nam
Ải Nam Quan Việt Nam
 
Thác Bản Giốc Việt Nam
Trung Cộng quân cướp đất
Down With Red China
Đừng mua đồ Trung Quốc
 
Hôm nay trên màn ảnh
Một thoáng lặng nhìn anh
Anh sinh viên quốc vệ
Sao mà yêu anh thế!
 
24/12/2007
 
-----------------------
Ghi chú của tác giả:
Tất nhiên giới trẻ quốc nội và quốc ngoại xuống đường có cả nam lẫn nữ, và có nhiều người khác nữa đã tham gia các cuộc biểu tình chống ngoại xâm, nhưng người làm thơ bị giới hạn bởi câu thơ năm chữ nên không thể kể ra hết. Tác giả rất mong chư vị lượng thứ. Tất nhiên anh sinh viên "thiên sứ đỏ" và "vệ quốc quân đỏ" chỉ là biểu tượng. Ngoài ra, những người yêu thơ chắc chắn đã nhận thấy ngay rằng tác giả đã nhại bài "Cá nước" của Tố Hữu, chí ít là ba khổ thơ.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018