tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Hữu nghị  [chuyên đề  VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA]
 
Tôi ở Hà Nội ra
Anh từ Bắc Kinh tới
Gặp nhau trên Hoàng Sa
Bóng Mao Hồ mát rợi.
 
Anh là thầy là cha
Tôi học trò đầy tớ
Răng môi hai đứa là
Tình hữu nghị hẩu lớ.
 
Tôi quỳ hôn chân anh
Sứ giả của Thiên Triều
Môi hở răng sẽ lạnh
Khẩu hiệu rất dễ hiểu.
 
Cúi đầu tôi vâng dạ
Bọn sinh viên đã lép
Xuống đường em đã dẹp
Hai đứa cười ha hả.
 
Tàu ngư phủ bắn chìm
Tha hồ mà uống nước
Xác trôi tím màu sim
Chưa tan mùi bữa trước.
 
Ải Nam Quan Bản Giốc
Tôi đã cắt dâng anh
Kế đến là dân tộc
Vì anh, chết cũng đành.
 
Mồm anh nở rất tươi
Răng hổ trên hàm rồng
Lưỡi anh đỏ hơn mười
Lá hồng kì lồng lộng.
 
Anh có nghe gì không
Ơi chú chiệc thân thương
Đảng tôi đã đồng lòng
Dâng anh cả quê hương.
 
Trưa nay trên quần đảo
Ta say sưa biển gió
Chia nhau chén rượu đào
Nào anh uống tôi ngó
 
Rồi lát nữa chia đôi
Anh ở và tôi đi
Vết cắn trên môi tôi
Mang nặng tình hữu nghị.
 
25/12/2007
 
 
Tác giả còn viết thêm một “dị bản” của bài thơ trên. Mời độc giả thưởng thức.
 

Hữu nghị

 
Ngộ ở Hà Nội ra
Nị từ Bắc Kinh tới
Gặp nhau trên Hoàng Sa
Bóng Mao Hồ mát rợi.
 
Ngộ quỳ hôn chân nị
Người đồng chí bá quyền
Anh Trung Quốc cao quí
Tì tay trên vĩ tuyến.
 
Cúi đầu ngộ vâng dạ
Bọn sinh viên đã lép
Xuống đường ngộ đã dẹp
Nị ngộ cười ha hả.
 
Tàu ngư phủ bắn chìm
Tha hồ mà uống nước
Xác trôi tím màu sim
Chưa tan mùi bữa trước.
 
Ải Nam Quan Bản Giốc
Ngộ đã cắt dâng nị
Kế đến là dân tộc
Ngộ xin nị tuỳ nghi.
 
Mồm nị nở rất tươi
Răng hổ trên hàm rồng
Lưỡi nị đỏ hơn mười
Lá hồng kì lồng lộng.
 
Nị có nghe gì không
Ơi chú chiệc thân thương
Đảng ngộ đã đồng lòng
Dâng chú cả quê hương.
 
Trưa nay trên quần đảo
Ta say sưa biển gió
Chia nhau chén rượu đào
Nào nị uống ngộ ngó
 
Rồi lát nữa chia đôi
Nị ở và ngộ đi
Vết răng nị trên môi
Mang nặng tình hữu nghị.
 
25/12/2007
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018