tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Made in China | Ngàn thu hối tiếc | Tổ Quốc muôn năm  [chuyên đề  VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA]
 
 

Made in China

 
 
Chắc vài bạn đọc vẫn còn nhớ
Whisky giả của Chợ Lớn chớ?
 
Chỉ có những đồng chí sáng dạ
Mới tin tình hữu nghị Việt-Hoa!
 
Ô nhiễm giả mạo nguy hiểm là
Hàng Tàu và Made in China.
 
 
 

Ngàn thu hối tiếc

 
Thoạt tiên là biên giới
Rồi Trường Sa - Hoàng Sa.
 
Nếu có bán chát mới
Thì chẳng phải chuyện lạ.
 
Trung cộng và Việt cộng
Chia sẻ lãnh thổ ta.
 
Dâng đất nhận vũ khí
Toàn đồ cũ phế thải.
 
Đả đảo tư bản đỏ
Bọn tàu khựa tài phiệt.
 
Anh em với chú chiệc
Là ngàn thu hối tiếc.
 
14.12.07
 
 

Tổ Quốc muôn năm

 
Bỏ mẹ rồi phải không
Các đồng chí đỉnh cao
 
Ngửi đít của thằng Mao
Hay bắt tay thằng Mẽo
 
Tay có thể là kéo
Đít càng ngày càng to
 
Thiên hạ đã thấy rõ
Khó giở trò bịp bợm
 
Đồng chí ta câm mồm
Hé cửa ra nhìn lén
 
Việc gì mà phải thẹn
Ông đánh Mỹ đánh Tây
 
Nhưng đánh Tàu giờ đây
Như quơ gậy doạ trời
 
Thôi ta cứ xu thời
Chờ hạ hồi phân giải
 
Chiến đấu cho một ngày
Mai sáng tươi chưa muộn
 
Chờ nó tới ta cuốn
Gói ta ra Trường Sa
 
Tháp chạp ngày mười ba
Năm hai không không bảy
 
Tôi viết bài vè này
Dù lời lẽ chưa hay
 
Gởi bạn đọc xa gần
Đọc xong chắc sụt cân
 
Bóng nhạn đã vào mây
Lá chết đã rụng đầy
 
Trời vào thu buồn lắm
Non nước Việt muôn năm.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018