tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Bài thơ viết gởi cho các con  [chuyên đề  VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA]
 
Các con không nên đi biểu tình
Các con không nên chống Trung Quốc
Trung Quốc thành lập huyện Tam Sa
Bao gồm cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam đều có lý do
Bác và Đảng đã tính toán hơn thiệt từ lâu rồi
Nên Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đã ký công hàm ngày 14/9/1958 gởi Chu Ân Lai[1]
Tổng lý Quốc vụ viện Nước Cộng hoà Nhân dân Trung-hoa
Các con không bao giờ khôn hơn Bác và Đảng
 
“Nhứt bất quá tam” các con không nên đi biểu tình tỏ bày lòng yêu nước thêm lần thứ ba
Lòng yêu nước phải được Đảng và Nhà Nước cho phép thì lòng yêu nước mới có chút giá trị
Lòng yêu nước phải được Đảng và Nhà Nước phân phối thì mới có lửa
Phải được Đảng và Nhà Nước hà hơi thì cường độ yêu nước mới bộc lộ được khí thế
Đảng và Nhà Nước đặt đâu thì nhân dân nên ngồi đó
Đảng và Nhà Nước chỉ thị thế nào thì nhân dân ngoan ngoãn thực hiện theo thế đó
Nhân dân không nên tàng trữ tư tưởng
Tư tưởng là thứ tài nguyên chỉ có Đảng độc quyền khai thác
Các con tự phát tỏ bày tỏ tư tưởng yêu nước là vô kỷ luật
Các con không nên đi biểu tình bày tỏ hành động yêu nước thêm lần thứ ba
Nếu các con cãi lời
Coi chừng các con được đón lỏng và được khép vào tội buôn bán ma tuý như các bạn sinh viên của con
Coi chừng các con được khép vào tội khủng bố thì nguy to
Coi chừng các con được nếm mùi Thiên An Môn thì thật kinh hoàng
 
Các con không nên đi biểu tình
Các con không nên chống Trung Quốc
Trung Quốc thành lập huyện Tam Sa
Bao gồm cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam đều có lý do
Bác và Đảng đã tính toán hơn thiệt từ lâu rồi
Nên Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đã ký công hàm ngày 14/9/1958 gởi Chu An Lai
Tổng lý Quốc vụ viện Nước Cộng hoà Nhân dân Trung-hoa
Các con không bao giờ khôn hơn Bác và Đảng
Bác và Đảng có tầm nhìn xa thấy rộng
Bác và Đảng đánh giá dân tộc ta chưa có kinh nghiệm hải chiến
Có lẽ Bác và Đảng tiên đoán sang thế kỷ 21 hải quân Việt Nam vẫn chưa đủ mạnh
Quân dân ta chỉ giỏi chiến tranh du kích
Cho nên Bác và Đảng lúc bấy giờ, 1958, xác nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng
Để lấp cái thế hở sườn về phía biển đông
Bác và Đảng ở ngay trên đất Thăng Long
Bác và Đảng đang làm lịch sử lẽ nào không thuộc lịch sử
Lẽ nào Bác và Đảng không biết những địa danh Bạch Đằng, Vạn Kiếp, Kiếp Bạc, Đống Đa...
Bác và Đảng tin yêu vào Đảng Cộng sản Trung Quốc anh em
Đều là đệ tam quốc tế cả
Đều là đồng chí của Bác và Đảng cả
Đều là người nhà cả
 
Các con không nên đi biểu tình
Các con không nên biểu tình chống Trung Quốc
Các con không bao giờ hiểu được thâm ý của Bác và Đảng
Bác và Đảng muốn tiết kiệm xương máu nhân dân
Bác và Đảng muốn nhân dân yên ổn tăng gia sản xuất để nước giàu dân mạnh
Giả thử có thế lực thù địch nào tấn công Việt Nam về hướng mặt trời mọc
Thế lực ấy trước tiên phải bước qua xác chết của quân đội Trung Cộng anh em
Đóng quân trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Và, thế lực thù địch ấy phải bước qua xác chết Phi-luật-tân, In-đô, Mã-lai….
Thế lực ấy đã bị tiêu hao lực lượng trước khi đến bờ cõi Việt Nam
Lúc ấy dân quân Việt Nam đủ thời gian chuẩn bị và dễ dàng đối phó
Nếu có thế lực thù địch nào tấn công Việt Nam về hướng mặt trời lặn
Thế lực ấy nếu mở mặt trận Tây-Bắc thì phải dẫm lên xác chết của dân tộc Lào anh em
Thế lực ấy nếu mở mặt trận Tây-Nam thì phải dẫm lên xác chết của dân tộc Cam-Bốt anh em
Thế lực ấy đã bị tiêu hao lực lượng trước khi đến bờ cõi Việt Nam
Lúc ấy dân quân Việt Nam đủ thời gian chuẩn bị và dễ dàng đối phó
Như vậy Bác và Đảng đã tính kế ăn chắc ít tốn máu xương cho đồng bào đồng chí rồi còn gì!
Như vậy Bác và Đảng đã trù liệu đưa chiến tranh ra ngoài cương thổ rồi còn gì!
Như vậy có phải Bác và Đảng đã đặt Việt Nam nằm gọn trong cái rọ an toàn nhiều phía rồi còn gì!
Bác và Đảng luôn sở hữu một nguồn trí tuệ phong phú hơn cả toàn dân
Bởi vậy các con không nên tụ tập biểu tình
Các con biểu tình chống Trung Quốc coi như chống Đảng
 
Chỉ có một điều Bác và Đảng tính toán dường như có sơ hở
Ba và các bạn văn nghệ rất lo đến mất ngủ các con ơi!
Nếu chính người anh em Trung Cộng của Bác và Đảng khởi tâm tham
Muốn thôn tính Việt Nam như đã từng thôn tính Tây Tạng, Mông Cổ
Khi người anh em Trung Cộng đang có mặt trên các chốt chiến lược cực kỳ hiểm yếu trên biển đông
— Các chốt điểm chiến lược cực kỳ hiểm yếu trên biển đông chính là Hoàng Sa và Trường Sa
Nếu đồng chí Trung Cộng của Bác và Đảng xua quân đường bộ và đường biển
Nếu đồng chí Trung Cộng từ Hoàng Sa, Trường Sa nã trọng pháo vào cái lưng Việt Nam trống hoác
Trống hoác từ Móng Cái vô tới mũi Cà Mau các con ơi!
Nếu chuyện ấy xảy ra có lẽ dân tộc ta sẽ được chết “trọn gói”
Dân tộc ta biết chạy ngả nào hỡi các con!
Ừ, có lẽ Bác và Đảng muốn dân tộc ta có chết thì nên chết thuỷ chung!
Ừ, có lẽ Bác và Đảng muốn dân tộc ta có chết nên chết chùm một kiểu chết đoàn kết!
Hay là Bác và Đảng muốn muốn tên nước ta trở thành tên một quận huyện của Trung Quốc?
Có lẽ vẫn còn nhiều tư liệu đang nằm trong thâm cung bí sử
Làm sao chúng ta biết được kế sách sâu xa của Đảng ta đầy trí tuệ!
 
28/12/ 2007
 
 
_________________________

[1]Xem bản công hàm ở đây.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018