tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Trắc nghiệm | Bài tập về nhà  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

 

Trắc nghiệm

Tưởng tượng ngày kia không thể viết nổi một câu thơ nào nữa, nhà thơ sẽ:

        a. Tự tử.

        b. Cố tìm lại cảm hứng.

        c. Làm một công việc khác.

Hãy khoanh tròn đáp án anh(chị) cho là đúng. Giải thích lí do lựa chọn.

 

 

Bài tập về nhà:

Cho A, B, C, D. Biết A nói: “Người tốt bảo nó tốt, người xấu bảo nó xấu”, B nói “Người xấu bảo nó tốt, người tốt bảo nó xấu”, C nói: “Người tốt bảo nó tốt, người xấu cũng bảo nó tốt”, và D nói: “Người xấu bảo nó xấu, người tốt cũng bảo nó xấu”. Với điều kiện A ≠ B ≠ C ≠ D ≠ 0, hãy tìm “Nó”?

 

 

------------

Đã đăng:

Qua một con đường đông đông rẽ sang tay trái gặp một cái nhà to to đi thêm một đoạn có bãi đất rộng rộng liền kề với hàng cây xanh xanh xa xa là tấm biển quảng cáo cũ cũ đi tiếp vào một con đường bé bé kẹp giữa những mái nhà xụp xụp vượt qua khỏi quãng đất lầy lầy gặp một quán café vắng vắng đi tiếp vài bước nữa vài bước nữa vài bước nữa là đến... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018