tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Ngày lễ hội | Dị nhân  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

 

Ngày lễ hội

 

Tôi sống tất cả những ngày bình thường để chờ đến được ngày lễ hội.

Rồi tôi sống giữa ngày lễ hội để nhận ra nó chẳng có gì khác những ngày bình thường.

 

 

Dị nhân

 

Sáng thức dậy, tôi làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng và ra khỏi nhà. Đi khoảng mươi bước, tôi gặp một cụ già. Cụ nhìn tôi, cụ dụi mắt nhìn tôi, rồi lập cập bỏ đi, trông cụ hơi vội. Sao thế nhỉ? Tôi đi tiếp nữa và gặp một đám trẻ đang chơi đùa. Một đứa trông thấy tôi, nó ra hiệu cho đứa bên cạnh, rồi đứa bên cạnh ra hiệu cho đứa bên cạnh, tất cả đều nhìn về phía tôi. Chúng đồng thanh hét lên “á á á á á…” và chạy tán loạn. Sao vậy nhỉ? Tôi lo lắng quay về nhà. Tôi đứng trước gương. Mắt ấy miệng ấy mũi ấy tai ấy. Đủ hai chân hai tay. Chiều cao bình thường. Không quá đẹp, không quá xấu xí. Hay tôi mọc thêm một cái đuôi? Tôi xoay lưng ra đằng sau. Không có. Tôi hoàn toàn bình thưòng! Tôi hoàn toàn bình thường! Tôi lại ra khỏi nhà một lần nữa. Lần này tôi gặp một đôi nam nữ. Cô gái nhìn tôi, tái mặt. Cô thì thào: “Dị nhân.” Dị nhân? Anh con trai ngoái lại và lập tức kéo cô gái chạy mất.

Hôm sau tôi lại ra khỏi nhà. Vẫn vậy. Tôi trở về nhà, nằm lên giường, trùm chăn kín mặt và từ đó không bao giờ dậy nữa.

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018