tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Đôi mắt phượng ngàn năm...  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Ai biết nàng nhìn ta trong bao lâu? Năm giây, mười giây, hai mươi giây chăng? Ta đã đông cứng lại trong khoảnh khắc đó. Đôi mắt sáng trong câu hồn nhiếp phách của người con gái Giang Nam bao lần ta nghe nhắc đến. Sau cái nhìn, ta sực tỉnh về nền văn minh Trung Hoa. Đôi mắt ấy chợt lùi xa. Nàng biến thành con chim phượng, vỗ cánh bay qua mấy ngàn năm văn minh Hoa Hạ. Ta thấy trong đôi mắt ấy các triều đại Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh cùng các di chỉ văn minh từ Vạn Lý Trường Thành đến Di Hoà Viên và trận chiến không tiền khoáng hậu trong truyện Cổ Long giữa Tây Môn Xuy Tuyết và Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành trên đỉnh Tử Cấm một đêm trăng. Đôi mắt nối kết chiều dài lịch sử Trung Hoa của người con gái Giang Nam lại vô cùng quen thuộc. Đó chính là di sản từ bao nhiêu đời trước truyền lại. Đôi mắt phượng hoàng bất tử. Không biết ánh mắt ấy rồi có cứu vớt được đời ta không?

 

Bắc Kinh & Thượng Hải, ngày 3 & 4/6/2009
 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018