tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Tưởng tượng  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Rõ ràng, tưởng tượng là một khả năng của con người. Nhưng cần gì phải có khả năng tưởng tượng nếu ta không cần đến sự tưởng tượng? Và trong thời đại có sẵn mọi thứ như bây giờ, sự tưởng tượng ngày một trở nên khó khăn. Ta phải tưởng tượng mình không có gì để bắt đầu tưởng tượng. Nhưng cảnh đó cũng khó mà tưởng tượng được. Hình dung ra một người ngày đêm thao thức tưởng tượng ra cảnh mình không có gì để bắt đầu tưởng tượng sáng tạo cũng chẳng dễ dàng gì. Anh ta vò đầu bứt tai trăn trở “Làm sao mà tưởng tượng được ra cảnh mình và thế giới không có gì để bắt đầu tưởng tượng đây? Rồi khi đã bắt đầu tưởng tượng được thì phải tưởng tượng ra những gì đây? Nếu những gì được tượng tượng không đáng cho ta mất công sức tưởng tượng thì tưởng tượng để làm gì?” Thật là phiền phức. Nhưng tại sao ta phải tưởng tượng? Bởi vì người tưởng tượng và chất liệu tưởng tượng không thể đến từ tưởng tượng nên khả năng tưởng tượng giúp ta nhìn sâu hơn vào thực tại. Tưởng tượng để sáng tạo và muốn sáng tạo thì cần phải tưởng tượng. Thử tưởng tượng một ngày nào đó nhân loại không còn khả năng tưởng tượng thì văn chương sẽ tồi tàn đến mức không thể tưởng tượng. Thế nên các nhà văn, hãy tưởng tượng và tiếp tục tưởng tượng...

 

Okayama, ngày 25/7/2009
 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018