tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Suy ngẫm về sự tiến hoá  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Đến một ngày kia, ngay cả rượu cũng không thể khiến cho con người nói được chút gì đó về bản thân mình.

Đó có phải là trạng thái phát triển cao nhất của sinh vật này trên hành trình tiến hoá hay không?

 

 

 

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018