tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Cuộc sống  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Tôi cứ sống, một, hai, ba, bốn, năm...

Cho đến đêm kia, tôi thấy trong mình không còn nhu cầu để viết.

Từ đó, tôi có lí do khác để mất ngủ.

 

 

 

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018