tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Bất chợt | Định nghĩa về nỗi cô đơn  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Bất chợt

Bất chợt giữa trời xanh — xao lên một nỗi buồn mây trắng.

 

 

Định nghĩa về nỗi cô đơn

Cô đơn nghĩa là: tìm mãi mãi trong số họ hàng nội ngoại, thân bằng cố hữu, bạn bè gần xa, bà con lối phố — mà không thấy có ai để mình nói được cái câu “Chao ơi mệt quá”.

 

 

 

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018