tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Tôi  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Tôi hay quên. Đôi khi tôi quên không ghi lại những ý tưởng của mình.

Vì thế, có thể thế giới đã mất đi một công trình nghệ thuật hẳn hoi tử tế.

Hoặc vì thế, có thể trái đất đã nhẹ hơn khi loại bỏ được một vài thứ chẳng ra gì.

À, hình như tôi vẫn còn là một phần của thế giới.

 

 

 

 

-----------------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018