tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Đôi khi trong một đêm đông... | Quà sinh nhật cho người đã chết  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Ðôi khi trong một đêm đông...

 

Ừ, đôi khi

một tiếng còi qua đường inh ỏi làm cho đêm của tôi dịu lại.

 

 

Quà sinh nhật cho người đã chết

 

Không có bánh

Không có hoa

Chỉ có giấc mơ thôi

Được không?

Được không?

 

 

 

 

-----------------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018