Minh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Dao bạc  (thơ) 
tưởng tượng / mỗi khi uốn lưỡi bảy lần / bảy mũi dao cắt ngang… // tôi nghĩ về điều đó khi đi quanh phòng / gấp quần áo / xếp vào tủ / bật Kenny G // lưỡi / tim và / ánh mắt của tôi… đều là dao bạc...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014