Oh Jung-Hee
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Xóm người Hoa  (truyện / tuỳ bút) 
Đoạn đường sắt chạy dài cắt đôi thành phố thành hai vùng Nam-Bắc rồi dừng lại ở tận cuối cảng. Chiếc tàu chở than đột ngột dừng lại, ghìm cái đầu tàu tưởng như sắp tuột xuống biển rồi từ từ trút đống bột than đá xuống hố... [Bản dịch của Hoàng Hải Vân] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018