Wilner, Eleanor
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Lịch sử như là trăng lưỡi liềm  (thơ) 
Cặp sừng / của một con bò / nó được đặt / trước một tấm gương ngay thuở ban đầu / của thời đại loài người; / trong cơn điên cuồng / trước thách thức của bản sao, / nó đã, từ / đó tới nay / không ngừng lao mình vào / gương, cho tới / giờ này nó đã / vỡ nát thành hàng triệu mảnh... [Bản dịch của Lê Đình Nhất-Lang]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014