Vương Tú Anh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ánh sáng  (thơ) 
Những lưỡi dao của ánh sáng / Lục lọi khắp cơ thể / Nhưng không để lại dấu vết...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014