Otto, Lon
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Những bài thơ tình  (truyện / tuỳ bút) 
Chàng đã viết tặng nàng một bài thơ cho ngày St. Valentine. Bài thơ rất đẹp, nó bày tỏ, chứa đựng một cảm xúc đam mê, chân thật, thứ cảm xúc mà chàng khó tưởng tượng mình có thể viết nên lời... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014