Topor, Roland
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thánh linh Gioan Phao-lồ  (thơ) 
Bum! người ta nghe tiếng động ở cửa ra vào. / Một bì thư có dán một con tem đau khổ rơi lên thiên đường. // Thích nhỉ, Giê-su la lên, thư của anh bạn Giáo hoàng của ta. / Lẹ tay, ngài xé thư và đọc: “Giê-su thân mến của tôi, tôi mời bạn dự đại tiệc / mừng cuộc lễ nhặt tiền ngân hàng. Hãy tới đây càng nhanh càng tốt. Tôi / hôn bạn. Bạn của ngài. Giáo hoàng.” ... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Nuôi kẻ đói  (truyện / tuỳ bút) 
Bạn có thể nghĩ tôi nói láo, nhưng thật ra tôi chưa bao giờ đói. Tôi chẳng biết đói nghĩa là gì. Từ những ngày xa nhất trong quá khứ mà tôi còn nhớ, tôi chưa từng biết đói là như thế nào. Tôi ăn, dĩ nhiên, nhưng... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018