Pasierb, Janusz Stanisław
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nhà thơ | Trốn học | Hai thành phố | Những bài thơ trong thành phố  (thơ) 
nhà thơ / giống như Joseph kẻ nô lệ ở Ai-cập / thức dậy trước bình minh nhợt nhạt... | mới đây tôi trốn học / và nhìn thấy có người như tôi / đang len lỏi giữa những đám lau sậy tháng năm... | Chỉ có hai thủ đô / có những con đường cực kỳ tuyệt vời... | ... Tầng cuối cùng là những đám mây baroque / Cả mặt trời lẫn bầu trời đều chung một màu thiên thanh... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018